วัฒนธรรมเกาหลี – คู่มือประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ผู้คน และยุคปัจจุบัน

วัฒนธรรมเกาหลี – คู่มือประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ผู้คน และยุคปัจจุบัน เครดิตฟรี วัฒนธรรมเกาหลีเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกว้าง ทุกวันนี้ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่รุนแรงกว่าเกิดขึ้นในเกาหลีในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม ในขั้นต้น มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นี้ได้รับการแบ่งปันเหมือนกันทั่วทั้งคาบสมุทรเกาหลีและแม้แต่ภาคใต้ของแมนจูเรีย สล็อต วัฒนธรรมเกาหลีประกอบด้วยประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อทั้งหมด มันถูกสร้างขึ้นโดยแต่ละราชวงศ์ที่แตกต่างกัน สงคราม การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อทางศาสนา ความทันสมัยของโลกโดยรวม และขนบธรรมเนียมและประเพณีอื่น ๆ อีกมากมายที่สืบทอดมาระหว่างรุ่น โดยประสบกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแต่ละรุ่น ความตึงเครียดที่ยืดเยื้อระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นประเทศต่างๆ ในปี 2488 …

วัฒนธรรมการแต่งกายของบัลแฮ

วัฒนธรรมการแต่งกายของบัลแฮ เครดิตฟรี Balhae or Bohai เป็นอาณาจักรหลายเชื้อชาติในแมนจูเรียในคาบสมุทรเกาหลีและรัสเซียตะวันออกไกล ซึ่งได้รับการก่อตั้งโดยแด Joyeong หลังจากการล่มสลายของกูรี ประวัติการก่อตั้งรัฐ องค์ประกอบทางชาติพันธุ์ สัญชาติของราชวงศ์ปกครอง การอ่านชื่อ และพรมแดน ล้วนเป็นประเด็นของข้อพิพาททางประวัติศาสตร์ระหว่างเกาหลีและจีน สล็อต บัลแฮก่อตั้งขึ้นในปี 698 โดยแดโจยองภายใต้ชื่อ ซึ่งแปลเป็นอักษรโรมันในภาษาเกาหลีว่าจิน ชื่อของอาณาจักรเขียนเป็น ในตัวอักษรจีน กับภาษาจีนกลางออกเสียง dzyin รัฐกษัตริย์ไปเขียนชื่อเป็น กับภาษาจีนกลางออกเสียง tsyin ลักษณะของรัฐในอดีตหมายถึงสาขาโลกที่ 5 ของนักษัตรจีนส่วนหนึ่งของวงโคจรของดาวพฤหัสบดีที่ระบุด้วยมังกร …