กริ่งไฟฟ้า

กริ่งไฟฟ้า หรือกระดิ่งไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการส่งเสียงเตือน ประกอบด้วยกระดิ่งโลหะพร้อมกลไกการเคาะแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะส่งเสียงดังเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้, นิยมใช้เป็นกริ่งในโทรศัพท์บ้าน, กริ่งประตู, สัญญาณเตือนหมดคาบเรียน, สัญญาณเตือนไฟไหม้, และสัญญาณกันขโมย เนื่องจากกริ่งไฟฟ้าจะส่งเสียงที่ดังและได้ยินชัดเจนเป็นบริเวณกว้างภายในกริ่งไฟฟ้าจะมีส่วนประกอบหลักเป็นกระดิ่งโลหะ, แม่เหล็กไฟฟ้า, กับก้านเคาะซึ่งทำหน้าที่เคาะกระดิ่งและเป็นหน้าสัมผัสตัดต่อวงจร โดยในสภาพปกติจะต่อวงจรแม่เหล็กไฟฟ้าเอาไว้, เมื่อมีการจ่ายไฟให้กระดิ่ง แม่เหล็กไฟฟ้าจะทำงานและดูดก้านเคาะให้เคาะไปที่กระดิ่ง เกิดเป็นเสียงดังขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกัน ตัดวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ก้านเคาะดีดกลับเข้าที่ด้วยแรงสปริง จนหน้าสัมผัสต่อวงจรให้แม่เหล็กไฟฟ้าทำงานอีกครั้ง, วนซ้ำไปเรื่อยๆ เกิดเป็นเสียง กริ่ง ที่ดังต่อเนื่องทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นสาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แรงแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคใด ๆ ที่มีประจุไฟฟ้า …