นินเท็นโด DS

นินเท็นโด DS เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาที่มีสองหน้าจอได้รับการพัฒนาและจัดจำหน่ายโดยบริษัทนินเท็นโด ออกวางจำหน่ายทั่วโลกในระหว่างปี ค.ศ. 2004 และ ค.ศ. 2005 คำว่า DS เป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษที่มาจากคำว่า Dual Screen หรือ Developers System และได้เปิดตัวคุณสมบัติใหม่ที่โดดเด่นสำหรับเครื่องเล่นเกมพกพาอย่างเช่น ทั้งสองจอแอลซีดีทำงานควบคู่กัน, หน้าจอด้านล่างจะเป็นหน้าจอที่สัมผัสได้, มีไมโครโฟนในตัวเครื่องและรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หน้าจอทั้งสองถูกรวมเข้าไว้ด้วยการออกแบบฝาพับที่คล้ายกับเกมบอยอัดวานซ์ SP นินเท็นโด DS ยังมีคุณสมบัติที่จะใช้เครื่องเล่นเกม DS หลายเครื่องในการตอบโต้กันผ่านวายฟายในระยะใกล้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย และอีกวิธีหนึ่งผู้ใช้สามารถตอบโต้ออนไลน์โดยใช้บริการนินเท็นโดวายฟายคอนเนคชัน ที่ปิดให้บริการไปแล้วในวันที่ …

นินเท็นโด DS

นินเท็นโด DS เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาที่มีสองหน้าจอได้รับการพัฒนาและจัดจำหน่ายโดยบริษัทนินเท็นโด ออกวางจำหน่ายทั่วโลกในระหว่างปี ค.ศ. 2004 และ ค.ศ. 2005 คำว่า DS เป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษที่มาจากคำว่า Dual Screen หรือ Developers System และได้เปิดตัวคุณสมบัติใหม่ที่โดดเด่นสำหรับเครื่องเล่นเกมพกพาอย่างเช่น ทั้งสองจอแอลซีดีทำงานควบคู่กัน, หน้าจอด้านล่างจะเป็นหน้าจอที่สัมผัสได้, มีไมโครโฟนในตัวเครื่องและรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หน้าจอทั้งสองถูกรวมเข้าไว้ด้วยการออกแบบฝาพับที่คล้ายกับเกมบอยอัดวานซ์ SP นินเท็นโด DS ยังมีคุณสมบัติที่จะใช้เครื่องเล่นเกม DS หลายเครื่องในการตอบโต้กันผ่านวายฟายในระยะใกล้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย และอีกวิธีหนึ่งผู้ใช้สามารถตอบโต้ออนไลน์โดยใช้บริการนินเท็นโดวายฟายคอนเนคชัน ที่ปิดให้บริการไปแล้วในวันที่ …