วิดีโอ

วีดิทัศน์ หรือ วิดีโอ เป็นเครื่องมือข้อมูลที่โดยทั่วไปจะมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์เข้ามารับสัญญาณและแสดงผลไปยังโทรทัศน์ และแหล่งสัญญาณภายนอก เปลี่ยนสัญญาณต้นทางเป็นเนื้อหาในรูปแบบที่สามารถแสดงบนจอโทรทัศน์หรืออุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ ใช้ในโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เช่นเดียวกับการใช้งานอื่น ๆ ตามลอสแอนเจลิสไทมส์ ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ให้บริการเคเบิลทีวีในสหรัฐ เฉพาะกล่องรับสัญญาณ อยู่ระหว่าง 150 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับกล่องพื้นฐาน ถึง 250 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับกล่องที่ซับซ้อนมากขึ้น ในปี ค.ศ. 2016 ผู้สมัครสมาชิกโทรทัศน์แบบเสียค่ารับชม โดยเฉลี่ยแล้วจ่าย 231 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี …