ไมโครโฟน

ไมโครโฟนแปลงคลื่นเสียงเป็นแรงดันไฟฟ้า ไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงพลังงานอะคูสติกเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายคลื่น ไมโครโฟนแปลงคลื่นเสียงเป็นแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนกลับไปเป็นคลื่นเสียงผ่านลำโพง พวกเขาใช้ครั้งแรกกับโทรศัพท์ต้นและเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ ในปี พ.ศ. 2370 Sir Charles Wheatstone เป็นคนแรกที่ทำเหรียญวลี ไมโครโฟน ในปี 1876 Emile Berliner ได้คิดค้น ไมโครโฟนตัว แรกที่ใช้เป็น เครื่องส่งสัญญาณเสียงโทรศัพท์ ที่งานนิทรรศการ Centennial ของสหรัฐอเมริกา Emile Berliner ได้เห็นโทรศัพท์ของ Bell Company แสดงให้เห็นและได้แรงบันดาลใจในการค้นหาวิธีปรับปรุง โทรศัพท์ที่ …

ไมโครโฟน

ไมโครโฟน สัญญาณเสียง โดยคำว่าเครื่องขยายสัญญาณเสียง แอมปลิฟายเออร์ (Amplifier) หรืออาจเรียกว่า เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ (Power Amplifier) นั้น เป็นวงจร เครื่อง หรืออุปกรณ์ทางระบบไฟฟ้า ที่ใช้ทำหน้าที่ ขยาย สัญญาณเสียง ขนาดเล็ก ให้มีขนาดสัญญาณเสียงที่สูงขึ้น หรือความดังมากขึ้น โดยตามอุดมคติ จะต้องขยายเสียงแล้วให้เสียงเหมือนจริง แต่มีความดังมากขึ้นนั่นเอง โดยเครื่องขยายเสียง,เครื่องขยายสัญญาณเสียง หรือ เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ (Power Amplifier เครดิตฟรี เครื่องขยายเสียงแอมปลิฟายเออร์(Amplifier) เครื่องขยายเสียง …